Mirësevini

 

 

Më 15 Qershor të vitit 1999, ushtarët e plagosur të UÇK-së nga zonat e luftës që sapo kishte përfunduar, vendosen në Spitalin Ushtarak (objekiti i tashëm) për të vazhduar me mjekimin dhe rehabilitimin. Këtu edhe i ka fillesat Spitali i sotëm. 

 

Spitali Rajonal  Ferizaj  është themeluar nga Ministria e Shëndetsisë e Republikës së Kosovës  në vitin 2004.

 

Spitali është i përgjithshëm, ofron shërbime shëndetësore dytësore (sekondare).

 

Në spitalin tonë gjejnë përkujdesje shëndetësore numër i madhë i popullatës së kësaj ane (mbi 350 000 banorë), Ferizajt me komunat për rreth, si: Kaqaniku, Hani i Elezit, Shtërpca, Shtimja dhe një pjesë e Vitisë.

 

Numri jo edhe i knaqshëm i stafit mjekësor (mjek të specialiteteve të ndryshme, infermiere dhe kuadër tjetër ndihmës) por me pregatitje profesionale të duhur, bënë që të përballojmë me sukses sfidat para të cilave ndodhemi çdo ditë.

 

Shpresojmë për një të ardhme të afërt më të mirë, kur do të kemi ambiente pune që i përgjigjen kohës (Spital të RI), staf mjekësor të mjaftueshëm dhe mirë të trajnuar, për të përmbushur standardet që synojmë. 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

spitaliferizaj.com © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

         Raport vjetor i Repartit të Kirurgjisë 2010

milloret