Me themelimin e Spitalit ka filluar aktivitetin e ofrimeve të përkujdesjes shëndetësore të nivelit dytësor edhe Reparti i Pediatrisë.

Kemi numër të mjaftueshëm të mjekëve dhe infermiereve me pregatitje profesionale të duhur për t'u pëballur me problemet më të shpeshta shëndetësore që kërkojnë përkujdesje stacionare (hospitalizim).

Ambientet dhe kushtet e punës nuk janë të nivelit për t'i dëshiruar, por kemi shpresë se në të ardhmen e afërt do të bëhet edhe më shumë për infrastrukturën spitalore, për të mbrojtur kështu shëndetin e fëmijëve tanë.

Në Repartin e Pediatrisë kemi vetëm 5 dhoma (10 shtretër), të pa mjaftueshme për të përmbushur nevojat e Ferizajt me rrethinë (Kaqaniku, Hani i Elezit, Shtërpca, Shtimja dhe një pjesë e Vitisë).

Me përkushtimin tonë dhe qasjen më serioze të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Kuvendit të Komunës shpresojmë se shpejt do të zgjerohemi me ambiente të reja pune (Spital të RI) dhe do të kemi kushte më të mira për veprimtari shëndetësore brenda standardeve të parapara.

 

 


 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

 

  PEDIATRIA

   

    Personeli

   

    Ambientet e punës

 

    Aktivitete në Repart

 

    Punime...

   

 

    

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

spitaliferizaj©2010 • Privacy Policy • Terms Of Use