SHËRBIMET

 

 

Departamenti për Nëna dhe Fëmijë:

 

 

 

 

Departamenti i Kirurgjisë:

 

 

 

Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme:

 

 

 

 

Departamenti i Urgjencës me Reanimacion 

     

 

 

 

Departamenti i administratës

 

 

Departamenti për pacient jashtëspitalor

 

 

 

 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

 

 

spitaliferizaj.com©2010• Privacy Policy • Terms Of Use