AMBIENTET E PUNËS

 

 

 

   

     HYRJA NË REPART

 

 

                  

        Foto 1 Holi i Spitalit                                                      Foto 2 Hyrja në Repart             

    

    

     HOLI

 

  

Foto 1 Holi i Repartit                                          Foto 2 Shank në hyrje

 

    

Foto 3                                                           Foto 4

 

    

     DHOMAT PËR PACIENT

 

 

Reparti i Pediatrisë ka 5 dhoma (me nga 2 shtretër) për shtrime të pacientëve.

 

 

                                        

 

      Nr. i dhomës                                           Mbajtja e higjienës                                          

 

 

       

 

 

      Rendi shtëpiak: për nënat (kujdestaret)       Lista e inventarit: për çdo dhomë.

                           e shtruara në repart.

 

 

 

  

Foto 1                                                           Foto 2

                    

  

Foto 3                                                           Foto 4

 

Dhoma e fëmijëve të shtruar

   

    

     DHOMA E SHEFIT TË REPARTIT 

 

      

Foto 1                                                           Foto2

  

    

     DHOMA E MJEKUT 

   

 

     

Foto 1                                                          Foto 2

 

      

Foto 3                                                           Foto 4 Dhoma e mjekut kujdestar    

 

    

     DHOMA E INFERMIEREVE

   

......

 

    

     DHOMA E TERAPISË 

 

 

Protokole mjekimi për urgjenca pediatrike:

 

                             

           Shoku Anafilaktik                                                Konvulzionet Febrile

 

   

Foto 1  Terapia (përgatitja e terapisë)                Foto 2  Inhalatori (terapia inhalatore)

 

    

Foto 3  Tabelë-Shoku Anafilaktik me terapi          Foto 4  Afishimi i protokoleve të mjekimit

   

    

     DHOMAT E ULTRAZËRIT

 

    

Foto 1  Ultrazëri                                             Foto 2    

  

    

     KUZHINA

 

 

    

Foto 1                                                                                                 Foto 2

 

    

     TUALETI

 

       

Foto 1                                                          Foto 2

 

    

     AMBULANCA SPECIALISTIKE

 

...

   

    

     DHOMA E URGJENCËS - PEDIATRIA

 

...

 

     DHOMA E LOJËRAVE

 

Dhoma e lojërave është domosdoshmëri për të krijuar një ambient të këndshëm familjar për fëmijët me probleme shëndetësore.

 

Në repart kemi pas në shfrytëzim një dhomë me pajisje dhe lojëra për fëmijë. Për momentin është e zënë për qëllime tjera (mungesë e hapsirave të mjaftueshme).

 

 

 

 

 

    

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

  PEDIATRIA

   

    Personeli

   

    Ambientet e punës

 

    Aktivitete në Repart

 

    Punime...

   

 

    

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

 

 

spitaliferizaj©2010 • Privacy Policy • Terms Of Use