P E R S O N E L I

 

 

 

 

 M J E K Ë T

 

 

 

 

 

     Dr. Hysen DEMELEZI, Shef i Repartit

                                                 Pediatër

----------------------------------------------------------------------------------------------

I lindur më:          10.01.1960

Nr. i Liçencës:      KO-00443-01-02

Nr. Personal:        1005482387

Tel:                        044 / 172 601

E-mail:                  hdemelezi@hotmail.com

 

 

 

     Dr. Musli MURSELI

                                               Pediatër

----------------------------------------------------------------------------------------------

I lindur më:          06.09.1955

Nr. i Liçencës:      KO-01230-01-12

Nr. Personal:        1012163491

Tel:                        044 / 166 458

 

 

 

     Dr. Mehmet TAHIRI

                                              Pediatër

----------------------------------------------------------------------------------------------

I lindur më:          12.10.1952

Nr. i Liçencës:      KO-?

Nr. Personal:         ?

Tel:                        044 / 224 872

 

 

 

     Dr. Selvete SALIHU

                                               Pediatre

----------------------------------------------------------------------------------------------

E lindur më:          11.09.1963

Nr. i Liçencës:       KO-02392-01-12

Nr. Personal:         2011976657

Tel:                         044 / 325 220

 

 

 

     Dr. Izjadin ZAHIRI

                                              Pediatër

----------------------------------------------------------------------------------------------

E lindur më:          05.10.1957

Nr. i Liçencës:       KO-00628-01-12

Nr. Personal:         1004591425

Tel:                         044 / 273 982

 

 

 

 

 

 

                                   Dr. Naser AHMETI 

                                       Pediatër

----------------------------------------------------------------------------------------------

E lindur më:          00.00.0000

Nr. i Liçencës:       KO-00000-00-00

Nr. Personal:         0000000000

Tel:                         044 / 121 012

 

 

 

     Dr. Sanije BISLIMI

                                             Pediatre

----------------------------------------------------------------------------------------------

 E lindur më:          25.04.1963

Nr. i Liçencës:       KO-00000-00-00

Nr. Personal:         0000000000

Tel:                         044 / 274 050

 

 

 

 

 I N F E R M I E R E T

 

 

 

 

 

 

 

 S A N I T A R E T

 

 

 

 S T A F I  tjetër ndihmës

 

...

 

 

 

 

      

 

 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

  PEDIATRIA

   

    Personeli

   

    Ambientet e punës

 

    Aktivitete në Repart

 

    Punime...

   

 

    

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

 

 

spitaliferizaj©2010 • Privacy Policy • Terms Of Use

visit us