Betimi i Hipokratit

 

Betimi i Hipokratit është një llojë ligji moral i njeriut me profesionin mjekë që bëjnë para se të fillojnë këtë profesion.

 

 

Përmbajtja

 

çastin kur po hy në radhët e anëtarëve të profesionit mjekësor premtoj solemnisht se jetën time do ta vë në shërbim të humanitetit.

 

Ndaj mësuesve do ta ruaj mirënjohjen dhe respektin e duhur.

 

Profesionin tim do ta ushtroj me ndërgjegje e me dinjitet.

 

Shëndeti i pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe.

 

Do t’i respektoj e do t’i ruaj fshehtësitë e atij që do të më rrëfehet.

 

Do ta ruaj me të gjitha forcat e mia nderin e traditës fisnike të profesionit të mjekësisë.

 

Kolegët e mi do t’i konsideroj si vëllezër të mi.

 

 

Në ushtrimin e profesionit ndaj të sëmurit tek unë nuk do të ndikojë përkatësia e besimit, e nacionalitetit, e racës, e politikës, apo përkatësia klasore.

 

Që nga fillimi do ta ruaj jetën e njeriut në mënyrë apsolute. As në kushtet e kërcënimit nuk do të lejoj të keqpërdoren njohuritë e mia mjekësore që do të ishin në kundërshtim me ligjet e humanitetit.

 

Këtë premtim po e jap në mënyrë solemne e të lirë, duke u mbështetur në nderin tim personal.

 

Marrë nga "http://sq.wikipedia.org/wiki/Betimi_i_Hipokratit"

 

 

 

     Versioni origjinal

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

 

spitaliferizaj.com © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use