Mirësevini

 

 

Spitali Rajonal  Ferizaj  është spital i përgjithshëm, që i takon kujdesit sekondar shëndetsor.

 

 

Spitali është themeluar nga Ministria e Shëndetsise e Republikës së Kosovës  më 15 qershor 2004.

 

 

 

Ky spital ofron shërbime shëndetsore të nivelit sekondar  shëndetsor për një regjion me mbi 300 000 banorë ku gravitojne qytetet : Ferizaj, Kaqaniku, Hani i Elezit, Shtërpca dhe Shtimja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BETIMI I HIPOKRATIT 

 

 

 

  SHËRBIMET

 

    GJINEKOLOGJIA

 

    PEDIATRIA

 

    KIRURGJIA

 

    INTERNO

 

    HEMODIALIZA

 

    URGJENCA

 

    DIAGNOSTIKA

 

    ADMINISTRATA

 

 

 

Të rejat »

                        

Risi dhe aktivite në spital...

 

 

Shpallje»

 

Shpallje, konkurse, oferta etj...

 

 

Festat»

 

Festat (punohet vetëm me kujdestari)...

 

 

Mediat»

 

Prezentimi i Spitalit në media...

 

 

Statistika»

 

Prezentimi i punës së spitalit me parametra dhe indikatorë statistikor...

 

spitaliferizaj.com © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use